Hakkımızda

Belirgin Marka ve Mekân Mutfağı, 2004 yılından günümüze, -özetle- marka ve strateji danışmanlığı, dekorasyon, mimari çözümler, web teknolojileri, dijital pazarlama, sosyal medya danışmanlığı, aydınlatma, organizasyon, stand, endüstriyel tasarım, dijital baskı ve sanatsal çalışmalar gibi konularda hizmet vermektedir.

Sunduğumuz her hizmeti öncelikle detaylı biçimde analiz eder, AR-GE, plânlama, proje yönetimi, proses iyileştirme, danışmanlık, bütçelendirme, tasarım, tedarik, üretim, sevkiyat, uygulama, montaj, satış sonrası servis ve bakım gibi aşamalardan geçirmekteyiz.

Hizmetlerimizi detaylandırmak gerekirse;

Kurumsal Kimlik Çözümleri:

Bir girişimin, dernek/vakıf, kurum veya kuruluşun hedef kitlesiyle iletişim kurmak amacıyla, çeşitli mecralarda kendisini ifade edebilmesi için kimlik kazanması gerekmektedir. Karakteristik bir kurumsal kimlik, sektöre, konumlandırmaya, sergilenecek duruş biçimine, yansıtılacak imaja, persona tercihlerine göre şekillendirilmelidir.

Kurumsal kimlik yapılandırma plânlaması şirket kuruluş evresinde, yani başlangıçta gerçekleştirilebileceği gibi modernize etmek amacıyla veya pazardaki taleplerin gelecekte değişimi ön görüsü sebebiyle kurumsal kimlik yenilemesi gerekebilmektedir.

İşletmeler ticari hayatlarını müşteri ve çalışanlarının katkıları sayesinde sürdürürler. Çalışanlarının iş yerine aidiyet hissedebilmesi için, bağlılık ve sadakat duygularının sağlanmasıyla mümkündür. Bu da kurum içi iletişim ve kurum kültürü ihtiyacını ortaya çıkarır. Çalışanlarının fikir, öneri ve eleştirilerini dikkate almasında yarar vardır. Kurum içi iletişimin iyileştirilmesi, kurum kültürünün gelişmesine katkı sağlar.

Yani kurumsal yapıyı incelerken, kurumu bir bütün olarak değerlendirmek gerekir. Kurumsal kimlik hakkında doğru çözümler sunabilmek için, kurumun tarihçesi, hedefleri, misyonu ve vizyonu gibi konular göz önünde bulundurulmalıdır.

İşletmelere kurumsal kimlik çözümleri sunulurken, ürün ve/veya hizmetlerine ise marka kimliği kazandırmak amaçlanmaktadır.

Logo tasarımı, tanıtım, reklâm, marka oluşturma, tanıtım hizmetleri koordinasyonu, konsept belirleme, konsept geliştirme ve uygulama, pazarlama ve satış çözümleri, iç mekân, mimari tasarım, dış cephe, cephe kaplama, cephe yenileme projeleri, duvar reklamları, açık hava lansman mecraları, cephe reklamları, açık hava reklamcılığı, otobüs arkası reklamları, afiş, ilan, insert, broşür, tutundurma, medya, sinema, gazete ve dergi reklâmları, ofis bölme sistemleri, ofis-fabrika yönlendirme sistemleri, ürün teşhir standları, display tanıtım ürünleri, dijital baskı, cephe panosu, yol panosu, şantiye panosu, inşaat tabelası, apartman tabelası, bina kimlik tabelası, fener pano, kompozit, alüminyum, germe vinil, ahşap malzemeden ışıklı/ışıksız tabela, pylon tabela, tabela, pano, totem, pylon, raket pano, clp, megalight, megaboard, poster, poster pano, afiş, kartvizit, el ilânı, broşür, insert, billboard, iş güvenliği levhaları, araç kaplama, konsept dekorasyon, tefrişat-tadilat projeleri, led ekran kiralama, stadyum reklamları, led tabela gibi ürün ve hizmetleri, uzun süredir alanında uzmanlaşmış tecrübeli ve profesyonel çözüm ortaklarımızdan tedarik etmekteyiz.

Teknolojik gelişmeleri takip ederek, mevcut koşullara ve geleceğe uygun çözümler sunmayı ilke edinmiş, fikir ve uygulama yönünden üretken bir ekibiz.

İşimize yoğunlaştığımızda duyduğumuz heyecan ve mutluluğun finale yansımasıyla tavsiye ve memnuniyet seviyesinin artışı motivasyonumuza olumlu katkılar sağlamaktadır.

Markalaşma sürecinde gerçekçi plânlama yeteneğimiz sayesinde sonuca optimal biçimde ulaşmayı hedefleyen yaklaşımımızın farkını gerçek raporlarla ispatlarız.

Süreç yönetiminde ihtiyaçların tespiti, doğru yöntem seçimi ile gereksinimlerin karşılanmasının koordinasyon ve takibi, hukuki ve yasal yönden izlenecek stratejik hamlelerin belirlemesi ve uygulanmasında çözüm odaklı profesyonel hizmet sunmakta kararlı ve iddialıyız.

Beklentilerin gerçekleşmesi için oluşturuğumuz yol haritasındaki evrelerin simulasyonu esnasında -gerekli durumlarda- alternatif senaryoları devreye alabilme refleksimiz ile hata yapma olasılığını en aza indirgemeyi amaçlarız.

Sıfırdan marka kimliği danışmanlığı ve yönetimi veya mevcut kurumsal kimlik iyileştirme sürecinde doğru ihtiyaç analizi sonucu efektif tespitler ile doğru materyal seçimi kapsamında bütçe plânlama, danışmanlık, üretim, montaj ve uygulamalar gibi birçok konuda kaliteli ve profesyonel çözümler sağlamaktayız.

Markalaşmayı hedefleyen yerel KOBİ’lere, ulusal ve uluslararası markaların bölge temsilciliklerindeki satış noktalarına totem, ofis-fabrika yönlendirme sistemleri, display tanıtım ürünleri, ürün teşhir standları, dijital baskı, cephe kaplama, yol panosu, cephe panosu, fener pano, kompozit, germe vinil, alüminyum, ahşap ışıklı/ışıksız tabela, pylon tabela, şantiye panosu, raket pano, clp, megalight, megaboard, poster, poster pano, afiş, billboard, iş güvenliği levhaları, cephe reklamları, araç kaplama, cephe yenileme projeleri, açık hava reklamcılığı, konsept dekorasyon, tefrişat-tadilat projeleri, mimari tasarım, led tabela gibi konularda profesyonel hizmetler sunmaktayız.

Her geçen gün yeni yatırımların gerçekleştiği cazibe merkezi olarak nitelendirilen Eskişehir’i lokasyon olarak belirlediğimiz günden itibaren kurumları markalaşma ve bilinçli tanıtıma yönlendirirken, talepleri kısa sürede, güncel koşullar doğrultusunda, sorunsuz bir şekilde karşılayabilmek amacıyla kendimizi sürekli olarak geliştirmeye özen göstermekteyiz.

Her sabah, yeni bir güne uyandığımızda, işimize duyduğumuz heyecanımızı yitirmediğimizi hissetmek bizi üretken kılıyor...

Siz de bu konularda hizmet alarak, projelerinizi ve/veya mekânlarınızı daha belirgin hâle getirmek istiyorsanız vakit kaybetmeden lütfen bizimle iletişime geçin!

force-tema-3

Şirket Kültürü:

Her bir ekip üyemizin, fikirlerini özgürce paylaşabileceği adaletli ve demokratik bir çalışma ortamı sağlamayı garanti ederiz. Sorunların üstesinden daha kolay bir biçimde gelebilmek için dayanışmanın gerekliliğine inanır, tartışarak uzlaşıya varmanın gücünü vurgularız.

Bütün çalışanlarımız, değerlerimizi benimseyip ekip arkadaşlarına aktarmakla yükümlüdür. Ekip üyelerimizden inisiyatif almalarını, açık olmalarını ve kendilerine güven duymalarını bekliyoruz. Yönetme becerisi kişisel ve mesleki yetkinliklerle bağlantılıdır. Yönetim aynı zamanda yenilikler için itici güç oluşturabilmek anlamına da gelir. Yöneticilerimiz, karar süreçlerine ekibimizin de dahil olmalarını sağlar. Ekibimiz kendi arasındaki iletişimi nezaket, saygı ve güven çerçevesinde yürütür. Davranışlarımız örnek niteliğindedir.

Şirket olarak sosyal bir sorumluluk taşıdığımıza inanıyoruz. Özgür demokratik temel düzene, adil piyasa ekonomisine ve serbest rekabete inanıyoruz. Faaliyet gösterdiğimiz ülkelerin yasalarına ve kültürlerine saygı duyuyoruz. Tüm çalışma alanlarımızda, sosyal gelişmişliği teşvik eden ve insanlığın yararına olan yenilikçi yaklaşımları ve ürünleri destekliyoruz. Hak eşitliğine inanıyoruz ve her türlü ayrımcılığı reddediyoruz. Şirketimiz içindeki ve dışındaki ilişkilerimizde şeffaflık, güvenilirlik ve açıklık ilkeleri çerçevesinde hareket ediyoruz. Bu sayede güven oluşturuyoruz. Ayrıca sağlık ve çevre koruma faaliyetlerini de can damarlarımızdan biri olarak görüyoruz. Bu nedenle, ekonomik faaliyetlerimiz sonucu oluşabilecek zararlı etkileri en aza indirmek amacıyla, ilgili alanlardaki en iyi teknolojileri kullanıyoruz.

Tüm şirket tarafından izlenen birinci sınıf hizmet ve kalite anlayışımız, aynı şekilde çalışanlarımız için de geçerlidir. İşyeri güvenliği bizim için son derece yüksek önemdedir. Adil ücretlendirme de aynı derecede önem taşır. Kapsamlı eğitim sistemimiz sayesinde çalışanlarımızın kişisel ve mesleki yetkinliklerini geliştirmelerini teşvik ediyoruz. Düşünce ve ifade özgürlüğüne saygı duyuyoruz ve eleştiriyi fırsat olarak görüyoruz. Birbirimize karşılıklı saygı çerçevesinde davranıyor, fikri ve maddi mülkiyetlerimizin korunması için gerekli tüm çabayı gösteriyoruz.

Kalite, detaycılık, zamanı verimli kullanma, güleryüzlü hizmet, operasyonel ve örgütsel değerlerimizdir.

Sağladığı çözümlerle kalıcı izler bırakmayı hedefleyen uyum içinde çalışan bir takım olarak aşağıdaki değerleri benimseyip uygulamak en önemli ilkemizdir.

Değerlerimiz

Saygınlık

Yenilikçilik

Hak ve Adalet

Gönülden bağlılık

İnsan odaklı yaklaşım

Üretirken heyecan duymak

Şikâyet yerine motive olmak

Takım ruhu dozunu yüksek tutmak

Adil görev ve kazanç paylaşımını sürdürmek

Ofise mutsuz, asık suratlı bir biçimde gelmemek

Onaylanan işleri mesai sonrası ailelerle birlikte kutlamak

Motivasyonu arttırmak gerektiğinde bi kahve molası vermek

Amaç ve hedefler uğruna yapılması gerekenleri benimsemek

Kaçıncı revizyon olursa olsun moralin bozulmasına izin vermemek

Markanın sürekli gelişimi için olumlu katkılar sağlarken kendini gerçekten iyi hissetmek

Haftada bir saat, yukarıda yazılanların önemini hatırlamak amacıyla uygulandıklarından emin olmak

İŞTE MUTFAĞIMIZDA HAZIRLADIKLARIMIZ

MARKA ÇÖZÜMLERİ

Kurumsal Kimlik Tasarımı, Plânlama ve Uygulaması
Görsel İletişim Ürünleri Üretim ve Montajı
Kurumsal Pazarlama
Profesyonel Tanıtım
Stratejik Hamle Plânlaması
Marka İtibar Denetimi
Müşteri Memnuniyet Stratejileri
Marka Tescil-Patent Danışmanlığı
Rakip Analizi
Sinema Reklamları
Duvar-Cephe Reklâm Kiralama
Ofset Baskı Çözümleri
Gazete-Dergi Reklâm Çözümleri

MEKÂN ÇÖZÜMLERİ

Mimarî Tasarım
Mağaza Dekorasyon
Mekân-Vitrin Tasarımı
Dış Cephe Yenileme Projeleri
Anahtar Teslim Mekân Yenileme
Yenilikçi Mimarî Çözümler
Konsept Belirleme
Yaşam Alanları için Dekorasyon Çözümleri
Dekoratif Ürünler
Doğal Ağaç Mobilyalar
Site-Apartman Yönetim Sistemleri

WEB TEKNOLOJİLERİ

Alan adı (domain) tescili
Site barındırma (hosting)
Web Sitesi Tasarımı
E-Ticaret ve E-İhracat Altyapıları
İnternet Reklâm Danışmanlığı
Google AdWords Reklamcılığı
Sosyal Medya Yönetimi
Arama Motorları Optimizasyonu (SEO)
%100 Mobil Uyum Optimizasyonu
CRM (Customer Relationship Management)
ERP (Enterprise Resource Planning) Yazılımları
Muhasebe Çözümleri
Bilgi Teknolojileri Yönetimi
Bilişim Sistemi Geliştirme
Mobil Uygulama Geliştirme
Yazılım ve Kodlama

LED TEKNOLOJİLERİ

Dev Led Ekranların;
Satış, Kiralama, Kurulum ve
Servis Hizmetleri


Stadyum ve Spor Salonları
Perimeter Led Ekranlarda;
Profesyonel Reklam Rezervasyon ve Yönetim Sistemleri


Nano Teknolojik Led Ürünler
Esnek Led Paneller
Wall Washer Cephe Aydınlatma Sistemleri